DAHUA NVR5816 /5832

39,000 บาท

Max 160Mbps incoming bandwidth 8 SATA HDDs up to 32TB, 1 eSATA up to 16TB 4USB(2USB 3.0 / 2USB 2.0), 1 HDMI ,1 VGA ,1 TV 2U, 440mmx454mmx95mm

สถานะ : มีสินค้าพร้อมส่ง

NVR5816 /5832

Max 160Mbps incoming bandwidth

8 SATA HDDs up to 32TB, 1 eSATA up to 16TB

4USB(2USB 3.0 / 2USB 2.0), 1 HDMI ,1 VGA ,1 TV

2U, 440mmx454mmx95mm


1